King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

Testamento Ng Trespicos AAA - Roma

$700.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

Ito ang testamento na marapat makamtan ng mga taong may hawak na medalyang trespicos AAA-ROMA. Dito matutunghayan ang mga pamamaraan ng paggamit ng naturang medalyon. Naglalaman ng mga oracion pangkaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, depensa sa bala at patalim at lahat na uri ng armas, pangontra sa kulam, barang, tigalpo at kahit sa panggagamot. Kaya kung kayo ay may hawak na medalyang trespicos, dapat ay magkaroon kayo nito upang lubos ninyong mapakinabangan ang inyong taglay.

More like this