King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

SATOR KORONADOS

$700.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

ANG KARUNONGANG ITO AY BANAL AT KINAKAILANGANG ANG MAGTATAGLAY NITO AY MAMUHAY NA BANAL AT KAAYA-AYA SA MATA NG AMANG MAYLIKHA YHWH. MAHALIN ANG DEUS HIGIT SA LAHAT. MAHALIN MO ANG IYONG KAPWA NA GAYA NG PAGMAMAHAL MO SA IYONG SARILI. GAWIN ANG PAGTULONG SA KAPWA LALO NA SA MGA TAONG MASA NANGANGAILANGAN NG TULONG NA WALANG HINIHINTAY NA KAPALIT.

IWASAN ANG MGA GAWANG MASASAMA, IWASAN ANG PAGMAMALUPIT O PAGMAMALABIS SA KAPWA. SIKAPING ANG BAWAT GAWIN AY NAKABATAY SA KALOOBAN NG DEUS. HUWAG TAMARIN SA PANANALANGIN SAPAGKAT ITO ANG NATATANGING PARAAN NG PAKIKIPAG-UGNAYAN NATIN SA ATING AMANG MAYLIKHA. HUWAG PAHAHAKBANGAN ANG TESTAMENTO NA ITO SAPAGKAT ITO AY SAGRADO. MAGBASA NG BIBLIA KAAKIBAT NG PAG AARAL NG TESTAMENTO NA ITO UPANG HINDI MALIGAW NG LANDAS SA PAGGAMIT NG KARUNONGANG ITO. MAGING MALILIMOSIN SA MGA TAONG PULUBI. PAKAININ ANG NAGUGUTOM AT PAINOMIN ANG NAUUHAW. BIGYAN MO NG DAMIT ANG TAONG NILALAMIG AT TSINELAS ANG TAONG WALANG SAPIN SA KANYANG MGA PAA.

INGATAN ANG IYONG SARILI NA HUWAG MAGKAROON NG DUNGIS SA HARAPAN NG DEUS AT KUNG MAGAWA MO ITO IKAW AY PAGPAPALAIN SAMPU NG IYONG SALINLAHI AT ANUMAN ANG IYONG HILINGIN AY IGAWAD ITO SAYO NG AMANG YHWH NG WALANG PAG-AALINLANGAN.

More like this