King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

Misterio De Deus Y Muerte Magica

$700.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

ANG KARUNONGANG ITO AY MAARING MAGAMIT SA KABUTIHAN AT KASAMAAN KUNG KAYAT AKING IPINAALALA SA MGA TAONG MAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO NA KUNG ANG MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AY GAGAMITIN NINYO SA KABUTIHAN, ITO AY MAGBIBIGAY SA INYO NG PAG-ASA, LIWANAG, GRASYA AT MGA PAGPAPALA NG DIOS NATING MAYLIKHA SA ATIN. NGUNIT KUNG ITO’Y INYONG GAGAMITIN SA KASAMAAN UPANG PINSALAIN ANG MGA TAONG INOSENTE KAPALIT ANG KAUNTING BARYA, ASAHAN PO NINYO ANG BAGSIK NG KARMA O KAMALASAN NA DARATING SA INYONG BUHAY MAGING SA INYONG BUONG PAMILYA. KINALULOGDAN NG DIOS ANG MGA TAONG GAGAMIT NITO NA MAY MABUTING HANGARIN SA KANYANG PUSO AT ISIPAN NGUNIT KAPAHAMAKAN ANG NAGHIHINTAY SA MGA TAONG INAABUSO ANG PAGGAMIT SA KARUNONGAN ITO. ANG MGA SALITANG NAKASAAD DITO AY NAPAPAANDAR SA PAMAMAGITAN NG DEBOSYON, PANALANGIN NG TAIMTIM SA DIOS NA MAY MASIDHING PAGNANAIS NA MAPAANDAR ITO. SA KABILA NITO, ANG DIOS PA RIN ANG MAGPAPASYA KUNG ITO’Y KANYANG IPAHINTULOT AT IPAGKALOOB SAYO ANG BISA NG AKLAT NA ITO.

More like this