King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

Spiritum Wacsim

$700.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

ANG SPIRITUM WACSIM AY NAHAHANAY SA MGA HINDI BINYAGAN NA MGA ESPIRITU. SIYA RIN AY KINIKILALA BILANG SI JUPITER, ZEUS, O SI BAAL. LUBHANG MAKAPANGYARIHAN ANG SPIRITUM WACSIM. ANG HAWAK NIYA AY KIDLAT AT KAPANGYARIHAN SA MGA ELEMENTO. ANG SINUMANG MAKAMAESTRO NG SPIRITUM WACSIM AY TATAGLAYIN ANG MGA IBA’T-IBANG URI NG KAPANGYARIHAN NA MAAARING MAGAMIT SA KABUTIHAN. ANG SINUMANG NAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO AY SIKAPIN NA MAGING MATATAG, AT ISAGAWA ANG KABUTIHAN. ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG KUMPLETONG PANALANGIN SA SPIRITUM WACSIM, PAMILIN SA MGA NAGTATANGAN NG TALISMAN NG SPIRITUM WACSIM, DASAL SA SELLO NG SPIRITUM WACSIM, PAMPASUKO NG MGA ESPIRITU, SAANMAN MULA DITO SA ATING MUNDO, PAMPALAKAS SA PAGBUHAT, LABAN SA MGA MAYSAPI, KABAL, TIGALPO, SA SINAG NG BITUIN, RAYOS NG ARAW, DAAN NG ARAW, UPANG MANAOG ANG PODER NG ARAW PATUNGO SA PODER SA LUPA, DAAN NG BUWAN, PODER SA LUPA, AT MARAMI PANG IBA NA MAAARING MAPAG-ARALAN NA MGA KAKAYAHAN MULA SA AKLAT NA ITO.

More like this