King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

Ang Mahiwagang Aklat Ng Jugarum

$700.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga mahiwagang salita o lihim na karunongan na nauukol sa panggagamot, proteksiyon, depensa, kaligtasan sa lahat na kapanganiban, kapahamakan, trahedya, kalamidad, salot at sa lahat na uri ng sakuna. Ang mga makapangyarihang susi ng kapangyarihan na nakatala sa aklat na ito ay gamitin lamang sa kabutihan upang mas mapabilis ang pagkamit ng katagumpayan sa lahat na gagawin at sa lahat na iyong nanaising nais mangyari.

More like this