King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

Santisima Trinidad Micam

$700.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

SA AKLAT NG ITO INILALAHAD ANG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KARUNONGANG LIHIM NG SANTISIMA TRINIDAD MICAM O KILALA SA TAWAG NA S.T.M. ANG AKLAT NA ITO AY PAREHONG MAGAGAMIT SA KABUTIHAN AT KASAMAAN KUNG KAYA'T MAHIGPIT NA IPINAGBIBILIN SA MGA TAONG MAGTATANGAN NITO NA GAWIN LAMANG ANG IKALULUGOD SA MGA MATA NG AMANG MAYLIKHA. ANG PAGGAWA NG KABUTIHAN AY GINAGANTIMPALAAN NG KABUTIHAN NGUNIT ANG MAGTANIM NG MASAMA AY AANI NG MASAMA. ANG S AY KUMAKATAWAN SA TAINGA NG TAO, ANG T AY KUMAKATAWAN SA KILAY, KASAMA ANG ILONG, ANG M AY KUMAKATAWAN SA BUTAS NG ILONG NA PA-M ANG KORTE. SAMAKATUWID, ANG STM AY KAILANGAN NG MATERYAL NA KATAWAN UPANG MABUHAY, MAKARINIG, AT MAKAKITA. ANG MAGTATANGAN NG STM AT PAGKAKALOOBAN NG BISA NITO, AY PAGKAKALOOBAN NG BUKAS NA MATA, TAINGA, AT MAKAKABUHAY NG MGA ANTING-ANTING AT MGA AKLAT NG HIWAGA. KUMOKONTROL ANG STM SA TAINGA, MATA AT ILONG KUNG KAYA’T ANG ANUMANG KAPANGYARIHANG KONEKTADO SA MGA ITO AY KAPANGYARIHAN NG STM.

More like this