King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

Aklat Ng Consagracion

$700.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

Dito sa aklat na ito mailalahad ang mga secretong pamamaraan kung paano ang isang gamit espirituwal, agimat o anting-anting ay mapapaandar, magkaroon ng bisa at kapangyarihan. Narito ang mga pamamaraan kung paano gawin ang mga rituwal ng pagbabasbas, pagbuhay at pagkonsagra. At kung papaano ang paraan ng pag aalaga ng mga gamit espirituwal upang hindi mawalan ng bisa.

More like this