King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

Testamento Sagrado Del Virgenes Maria

$700.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

Sa aklat na ito mailalahad ang lahat na lihim na karunongan na nauukol sa Inang Birheng Maria na hindi kailanman inihayag at ipinagkaloob doon sa mga taong walang pananampalatay sa Deus. Dito sa aklat na ito malalaman ang lahat na pamamaraan ng paggamit ng talandro, medalyon at panyo na nauukol sa Inang Maria na nakabukas ang palad. Mga lihim at mahiwagang mga salita na nagbibigay proteksyon, depensa, kaligtasan at gabay mula sa mga kapanganiban, karahasan, trahedya, tukso, aksidente, salot at sa mga kalamidad. Napakaraming bagay ang maaaring matutunan at tataglayin ng mga taong magdedebsoyon sa karunongang ito kasama na dito ay ang proteksiyon mula sa masasamang loob, masasamang elemento, masasamang nilalang at mga masasamang espiritu. Proteksiyon laban sa kulam, barang, tigalpo, palipad-hangin at sa lahat na uri ng masasamang mahika. Mainam din na depensa laban sa bala at patalim na hanggat maaari ay mainam na taglayin ng mga sundalo, pulis at iba pang nasa panunungkolan ng ating pamahalaan.

More like this