King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

Ang Ikatlong Mata

$700.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

Ang kamalayan sa mundo ng mga imortal, mga espiritu, mga anghel, mga kakayahang lagpas sa kakayahan ng mga ordinaryong tao ay mga katangian ng mga taong may bukas na ikatlong mata. Ano ba ang ikatlong mata? Ano ba ang mga uri nito at kung papaano mabuksan ang ikatlong mata ng isang tao. Dito sa aklat na ito natin ilalahad ang mga kakayahan, mga pamamaraan, mga ikakabuti at hindi ikakabuti sa mga taong nagtataglay ng kakayahan na ito o may bukas na ikatlong mata.

Sinasabing ang mga taong may bukas na ikatlong mata ay nagkakaroon ng kakayahang basahin ang isip ng iba, makaramdam ng mga bagay o pangyayari na matagal ng naganap at paparating pa lamang. Magkaroon ng kakayahang manggamot, manghula, magbiyahe gamit ang isip, dinggin ang mga tinig mula sa kalawakan, alamin ang mga pangyayari mula sa ibang dimensiyon.

Magkakaroon din ng mga kakayahang psikiko, mental telepathy, at astral projection.

More like this