King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

SATOR KORONADOS (CROWNED SATOR) Protection & Lucky Charm Medallion

$2500 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

Descriptions:

Protection
Depensa
Pangontra
Swerte
Panggagamot
Pampalubag-loob
Gayuma
It comes with book/manual

Guaranteed safe checkout: PAYPAL | VISA | MASTERCARD

Click 'Add To Cart' button to order yours now!

(You will receive your order within 4-6 days)


Sator Koronados (Crowned Sator)

Isa sa pinakamabagsik na pananggalang laban sa lahat na uri ng kasamaan. Kaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, rebueltar o sumbalik, proteksiyon laban sa lahat na masasamang elemento, espiritu, tigalpo, kulam, barang at lason espirituwal. Gamit ng sinaunang mga ninuno lalo na sa samahang Satorians na kinabibilangan ng yumao kong lolo.

Ang Sator ay isa sa lihim na karunongan ng Deus na mas mabilis na napapaandar kesa sa ibang pamamaraan ng karunongang lihim. Sapagkat ito ay subok hindi lang sa bansang Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Kung alam mo ang mga pamamaraan ng paggamit ng karunongang ito, hindi ka magagapi ng kasamaan bagkus lagi kang mananaig sa digmaang espirituwal laban sa mga kampon ni satanas.

Ugaliin lamang ang paggawa ng naaayon sa kalooban ng Amang Maylikha, huwag abusador at mapanglamang sa kapwa. Tumulong sa mga nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Nang sa gayoy mas lalo ninyong mapalakas ang tangan na ito at kalulugdan ka ng ating Ama na siyang nagpapahiram sa atin ng mga karunongan na ito.

More like this