King Metatron  added new product for sell.
2 yrs

San Jose Lucky Charm & Good Guidance Medallion

$2000.00 (USD)

Kidapawan City, Cotabato, Philippines· In stock· New

San Jose Lucky Charm & Good Guidance Medallion

By Talamebs Religious Items Shop

Ito ang isa sa sekreto ng mga matagumpay na mga taong nasa larangan ng pagnenegosyo. Ang medalyangbito ay gamit ng mga sinaunang taong mangangalakal na kung saan pinaniniwalaan nilang ito ay nakakapagbigay ng suwerte, at tagumpay sa buhay lalong lalo na sa larangan ng pangangalakal.
Ito rin ay mainam na gabay sa paglalakbay.

Ginagamit din ito sa lottery. Sapagkat ang limang sekretong salita na nakapaloob sa medalyang ito ay gamit sa lottery o legal na sugal na nakapaloob sa testamentong "The Black Pullet". Bagaman mayrong kalakip na lottery ang medalyang ito, ipinapayo ko pa rin na mas mainam ang kumita sa legal at marangal na pamamaraan na hindi natin iniaasa sa sugal ang ating pagtatagumpay.

Ang medalyang ito ay may kalakip na panalangin na siyang gagawin ng mga nagtataglay nito upang magkamit ng katuparan ng kanilang mga kahilingan at mapagtagumpayan ang mga ninanais at layunin sa buhay.

Panatihin ang pakikipag ugnayan sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na espiritu. Gawin ang kalooban ng Deus at humiwalay sa mga gawang masasama.

More like this